Proč tréninkový plán od nás?

Sportovní příprava jedince na jakékoli úrovni představuje v dnešní době poměrně náročnou alchymii ve skladbě a rozvržení tréninkového zatížení. Efektivní trénink, aby plnil své krédo efektivity, musí splňovat mnoho na sebe navazujících podmínek, které dohromady dávají celek v podobě pragmaticky vytvořeného tréninkového plánu. Nicméně ani takový „ideální“ tréninkový plán nemusí být vhodný pro každého jedince, proto je při plánování prioritou individuální přístup ke každému jednotlivci.
Jasná komunikace
Cílem CykloTrenéra je poskytnout Vám prostřednictvím jednoduché komunikace možnost odborného vedení Vaší sportovní přípravy tak, abyste byli schopni skloubit běžné denní povinnosti s kvalitním tréninkem.
Individuální přístup
Dodávám týdenní tréninkový plán vytvořený na základě individuálních potřeb a zpětné vazby s možností aktuálních změn a případné konzultace po telefonu.
Cenová dostupnost
Smyslem našeho snažení je pomoci těm sportovcům, kteří již v minulosti přemýšleli o svém internetovém trenérovi, ale nebyli ochotni přistoupit na finanční požadavky nejznámějších tréninkových portálů na českém trhu.

Dost řečí.

Nikdy není pozdě, ale stejně tak není důvod systematický trénink odkládat.
Chci začít